Menu Sluiten

Openingsmeeting 2 april 2022

Dit jaar konden we weer een ouderwetse, goed bezochte Algemene Ledenvergadering houden bij een Mercedes dealer, namelijk Van Mossel Gouda. Er zijn nog 2 vestigingen in Rotterdam, waarvan één AMG Performance Centre is. De vestigingsdirecteur Silvino Kenepa ontving ons hartelijk en ze hadden de helft van hun showroom beschikbaar gesteld, evenals een koffie-tuktuk. Er waren (door afzeggingen op het laatste moment) iets minder dan 50 deelnemers met ongeveer 30 auto’s.

Agenda

  • Welkom
  • Samenvatting evenementen 2021
  • Geplande evenementen 2022
  • Leden
  • Financiële zaken (en kascontrole)
  • Rondvraag
  • Sluiting

John, onze voorzitter, geeft een samenvatting met foto’s van de evenementen van 2021. Daarna wordt een overzicht getoond van de voor 2022 geplande evenementen. Er is weer een tweedaags event, naar de Eifel. Uiteraard zijn we altijd blij met leden die zelf een event willen (helpen) organiseren.

Penningmeester Frans spreekt over de financiën, we zijn financieel erg gezond en de kas is gecontroleerd door twee leden.

Secretaris Onno geeft de ledenstatus en we vragen of de aanwezige nieuwe leden zich even willen voorstellen.

Tot slot vertelt John over navigatie-apps en dat wij gaan standaardiseren op TomTom Go. Hierna is de rondvraag, met goede ideeën en opmerkingen van de leden, en wordt de meeting beëindigd